Vår Policy

Med ökande miljökrav och miljöintresse är det allt viktigare att erbjuda produkter som odlas och transporteras med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Verksamheten erbjuder, genom ett nära samarbete med noggrant utvalda leverantörer, ett komplett sortiment av frukt som motsvarar våra kunders förväntningar till en rimlig prisbild.

Våra medarbetare är kunniga och ska ge kunden ett professionellt bemötande.

Medarbetarnas kompetens och personliga omtanke ska tillsammans med ledningen verka för arbetssätt som skapar en hög servicenivå och ständiga förbättringar.

Verksamheten följer gällande lagar och krav och bedrivs på ett sätt som begränsar vår negativa miljöpåverkan.

© FruitHero. All rights reserved. Powered by FruitHero AB